Îți place? Click aici să îi dai SHARE!

Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Techirghiol, judeţul Constanţa a organizat, în perioada 23 – 24 august 2019, evenimentul „ZIUA LACULUI” din cadrul proiectului “Creșterea atractivității turistice a stațiunii balneare Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare Zona A202”- cod SMIS 120166.

Proiectul “Creșterea atractivității turistice a stațiunii balneare Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare Zona A202” este co-finanţat din Programul Operațional Regional 2014-2020, apel SUERD, Axa Prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice.

“Creșterea atractivității turistice a stațiunii balneare Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare Zona A202” este un proiect care are ca obiectiv general promovarea turismului balnear prin valorificarea verde a sitului Natura 2000 Lacul Techirghiol și asigurarea unei infrastructuri tehnico-edilitare care protejează mediul înconjurător și extinde capacitatea de planificare și dezvoltare turistica a stațiunii Techirghiol, asigurându-i impact și atractivitate mai mare în regiunea Dunării. Proiectul îşi propune facilitarea dezvoltării turistice, economice și comunitare a principalei intrări în Stațiunea Techirghiol, prin dotarea tehnico-edilitara a zonei A202 destinată activităților balneo-turistice, localizată în imediată proximitate a Lacului Techirghiol: șapte străzi (străzile Moldovei, Munteniei, Transilvaniei, Olteniei (Tronson 1 si 2), Banatului (Tronson 1 si 2), Mureșului și Mărăști) vor fi modernizate și extinse pe o lungime de 2,67 km, echipate cu sistem de alimentare cu apa – evacuare a apelor uzate și sistem de iluminat public, promovarea calității mediului și a sănătății umane prin introducerea de soluții verzi pentru armonizarea zonei turistice A202 cu situl Natura 2000 Lacul Techirghiol, prin amenajări în spiritul dezvoltării durabile și utilizării eficiente a resurselor: diminuarea surselor de poluare a Lacului Techirghiol și degradării urbane, realizarea de piste de biciclete, spații verzi și perdele de arbori, revitalizarea și sporirea atractivității ofertei turistice a stațiunii balneare Techirghiol, prin funcționalizarea zonei A202 și facilitarea investițiilor private turistice – vile, hoteluri, agrement – la standarde tehnice și estetice care vor permite valorificarea sustenabila a patrimoniului natural și cultural, apariția de oportunități multiple și diverse conexe turismului balnear și creșterea numărului de angajați în stațiune, creșterea vizibilității și notorietății stațiunii Techirghiol, prin realizarea de acțiuni de promovare și marketing a investiției integrate în produsul „Techirghiol verde”, extinderea pieței europene turistice și întărirea turismului balnear în Regiunea Dunării.

În cadrul evenimentului „ZIUA LACULUI”  care s-a desfășurat în perioada 23-24 august 2019, au avea loc expoziții, concursuri, spectacol de dansuri, spectacole pentru copii, concert în aer liber, joc de lasere, foc de artificii.

Agenda evenimentului:

Ziua I – 23.08.2019

Ora 9.00   –    Turneu de fotbal „Cupa Sparta Techirghiol”

Ora 10.00 –    Expoziție de artă tradițională românească

Târgul de meșteri populari

Târgul de produse hand-made

Ora 11.00 –    Expoziție de caricaturi

Ora 12.00 –    Expoziție de obiecte mănăstirești

Ora 15.00 –    Concurs de tenis de masă – copii până la 18 ani

Ora 17.00 –    Ședința festivă a Consiliului Local – Ziua Lacului 2019

Ora 18.30 –    Defilarea ansamblurilor artistice

Ora 19.00 –    Expoziție de artă culinară

Ora 19.30 –    Seara cântecelor și dansurilor tradiționale – Spectacol minorități

ZIUA II – 24.08.2019

Ora 9.00   –    Turneu de fotbal „Cupa Sparta Techirghiol”

Ora 10.00 –    Expoziție de artă tradițională românească

Târgul de meșteri populari

Târgul de produse hand-made

Ora 10.00 –    Competiții și concursuri sportive

Lupte în nămol de Techirghiol

Concurs de înot

Concurs ,,Cine prinde rața… o câștigă”

Ora 11.00 –    Expoziție de caricaturi

Ora 12.00 –    Spectacol pentru copii

Ora 13.00 –    Turneu de fotbal ,,Old Boys” – meci demonstrativ

Ora 14.00 –    Lupte tătărești – „Kureş”

Ora 16.00 –    Concurs de tenis de masă – Seniori peste 18 ani

Ora 18.00 –    Festivalul Qatlama – ediția a IV –a

Ora 18.30 –    Expoziție de artă ,,Flori de Techirghiol”

Ora 19.00 –    Expoziție de artă culinară

Ora 20.00 –    Spectacol festiv – Ziua Lacului – ,,La mulți ani, Techirghiol!”

Concerte în aer liber

Ora 23.30 –    Foc de artificii și joc de lasere


Îți place? Click aici să îi dai SHARE!